TV via Internet

Kijk gratis Nederlandse televisie programma's via het internet!

Kijktips Nederland 3

Wat is er op dit moment op Nederland 3? Nederland 3 is een typische culturele en wetenschappelijke zender van de publieke omroep. Verdieping en kennisdelen staan hier als begrippen centraal. Omroepen als VPRO en VARA bieden van oudsher veel aanbod op deze zenders. De Wereld Draait Door was hier ook op. En wat zijn de leuke kijktips voor vanmiddag en vanavond op Nederland 3? Bekijk hieronder het overzicht!

Top 5 actuele programma's

Online onderwijs: veel studenten vrezen studievertraging

Honderden mbo'ers verwachten studievertraging op te lopen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 mbo-studenten door JOB, de belangenvereniging van mbo-studenten. Net zoals op het hbo en wo vindt maar zo'n 30 procent van het onderwijs op het mbo fysiek plaats.

Studievertraging is niet het enige probleem waar studenten tegenaan lopen. Ook de kwaliteit van online onderwijs bevalt niet iedereen. Ruim 55.000 studenten tekenden daarom een petitie voor korting op het collegegeld. "We missen de interactie met docenten heel erg", zegt Sema Keskin, die de petitie startte. "Daarnaast kunnen we niet of minder gebruik maken van studieruimtes. Ik hoop dat er op z'n minst financiŽle compensatie komt."

Studenten vertellen aan NOS op 3 hoe ze deze maanden hebben ervaren, en waarom sommigen door online onderwijs zelfs overwegen om te stoppen met hun studie:

Studenten lopen aan tegen motivatie- en concentratieproblemen, maar vooral het gebrek aan interactie met zowel studenten als docenten valt veel mensen zwaar. Een reden waarom onderwijsminister Van Engelshoven regelmatig - online uiteraard - spreekt met studenten. "Het is iedere keer weer leerzaam om het even niet op papier te zien, maar van studenten zelf te horen."

Die gesprekken leidden overigens niet tot een belofte tot compensatie voor de kwaliteit. "Ik ben niet voornemens het collegegeld te verlagen, dat is niet in het belang van studenten." Volgens de minister is online onderwijs eerder duurder dan goedkoper, en hebben instellingen dat collegegeld nu hard nodig.

Studenten die vorig studiejaar vertraging opliepen door corona, krijgen al compensatie. Dat is wel iets waar de minister ook aan denkt voor dit studiejaar. "Als we aan het einde van dit studiejaar weer mensen hebben die door corona later afstuderen, moeten we bereid zijn hetzelfde te doen."

De studenten hebben wel een punt als het gaat over de kwaliteit, zegt emeritus-hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner, die tientallen afstandscursussen voor de Open Universiteit hielp ontwikkelen. "Goed afstandsonderwijs is te vergelijken met een operatiekamer in een academisch ziekenhuis, alles is goed voorbereid en staat klaar. Het online onderwijs is denk ik vaak noodonderwijs, een soort ziekenhuis in oorlogsgebied."

Over het onderwijs in deze coronaperiode zijn nog amper gegevens. Wel vergeleek de Vrije Universiteit Amsterdam resultaten en ervaringen van studenten tijdens de eerste golf met de jaren daarvoor. "Opvallend is dat de motivatie en tevredenheid van studenten afnam, maar de prestaties beter werden", zegt Melanie Ehren, hoogleraar-directeur onderzoeksinstituut Learn!. "De rijkheid aan vormen die we nu aanbieden, zorgt er misschien wel voor dat we beter aansluiten bij verschillende leerstijlen. Het is wel zo dat die piek in prestaties nu weer afvlakt, het is toch lastig vol te houden."

"Docenten doen hun best en daarvoor neem ik mijn pet af", zegt Kirschner. "Maar de meesten hebben dit nooit eerder gedaan. En dat geldt ook voor de studenten, die hebben hier niet voor gekozen en zijn hier niet aan gewend." Toch denkt Ehren dat een vorm van 'hybride onderwijs' in de toekomst goed zou zijn. "Een deel van het onderwijs, met name de hoorcolleges, zouden we online meer met kennisclips kunnen doen. Dan kunnen de fysieke colleges meer om interactie draaien."

Meeste partijen willen compensatie voor leenstelsel-studenten

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat (oud-)studenten die onder het leenstelsel vallen, extra gecompenseerd moeten worden als er een vorm van basisbeurs terugkomt. Dat blijkt uit een rondgang van NOS op 3. Over de manier waarop, verschillen de meningen nog wel.

Met de invoering van het leenstelsel in 2015 werd voor bijna alle studenten de studiefinanciering een lening in plaats van een gift. Het geld dat dit oplevert, moet geÔnvesteerd in betere kwaliteit van onderwijs. Vijf jaar later is alleen nog de VVD voorstander van dit systeem en lijkt het einde van het leenstelsel dus in zicht.

Studenten die tussen 2015 en 2019 aan hun studie begonnen, hebben ook nog nauwelijks kunnen profiteren van de kwaliteitsinvesteringen. Zij krijgen daarom al een compensatie: een studievoucher van 2000 euro, die zij vanaf vijf jaar na afstuderen kunnen gebruiken voor een opleiding. Maar op die studievoucher is veel kritiek, omdat veel studenten verwachten die niet te kunnen gebruiken.

Studievoucher genoeg?

Bijna alle partijen denken daarom na over een andere vorm van compensatie. "Het is een moeilijke vraag", zei Jan Paternotte van D66 eerder bij een gesprek. Hij wijst er wel op dat bij een beleidswijziging vaker een generatie niet profiteert: "Bijvoorbeeld dat de dienstplicht op een gegeven moment is afgeschaft, net op een moment dat jij in dienst hebt gezeten."

Paternotte ziet wel wat in het plan om studenten de studievouchers uit te betalen, of als korting te geven op hun studieschuld. Bij de PVV wachten ze de voorstellen af, maar Kamerlid Harm Beertema geeft al aan dat "een compensatie in de vorm van vouchers op onze sympathie kan rekenen." Ook Roelof Bisschop van de SGP ziet wat in dit plan: "Maar ik sluit een hogere compensatie niet uit."

De SP, Forum voor Democratie en Denk willen nog veel verder gaan: zij willen de 'leenstelsel-studenten' de basisbeurs helemaal terugbetalen, per maand dat ze hebben gestudeerd. Dat levert wel praktische problemen op, want niemand heeft bijgehouden of studenten de afgelopen jaren thuis of op zichzelf hebben gewoond. Daar hing voor 2015 de hoogte van je beurs vanaf.

"Wij willen minimaal de thuiswonende beurs teruggeven, maar liever nog een gemiddeld bedrag dat tussen de twee beurzen ligt", zegt Frank Futselaar van de SP. "Dat zal dan om duizenden euro's per student gaan, die ze echt op hun bankrekening moeten krijgen. Dit is een fors bedrag op de begroting, maar het gaat om eenmalig geld."

Alternatieve plannen

GroenLinks kondigde al aan studenten uit het leenstelsel mee te nemen in hun plannen voor hun startkapitaal van 10.000 euro. Per saldo komt dit ongeveer op hetzelfde neer als de plannen van de SP, Forum voor Democratie en Denk: een student die uitwonend was en vier jaar studiefinanciering kreeg, zou in het oude stelsel in totaal bijna 14.000 euro hebben gekregen.

Ook van de PvdA werd al bekend dat de partij voor een compensatie is en dat dit om een miljardenoperatie zal gaan. Maar wat de studenten precies zouden moeten krijgen, daarover wilde de partij nog niks kwijt.

Andere partijen (CDA, CU en 50Plus) laten ook weten voor een compensatie te zijn, maar nog niet te weten hoe die eruit moet zien. "De puzzel is niet makkelijk te leggen, maar we zijn zeker bereid om te kijken naar de mogelijkheden", zegt CDA'er Harry van der Molen.

Conclusie: het ziet er naar uit dat de leenstelselgeneratie kan rekenen op een tegemoetkoming. Maar of dat gaat om een bedrag op de rekening of een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld, daar is Den Haag nog niet over uit. In de coalitieonderhandelingen van een volgend kabinet liggen het leenstelsel en een eventuele compensatie pas echt op tafel. Veel zal ook afhangen van hoe het nieuwe basisbeurs-stelsel er dan uit zou gaan zien

NOS op 3 zocht eerder uit waar het geld dat vrijkomt door het wegvallen van de studiebeurs naartoe gaat:

Met hoeveel meer kennis koersen we door de tweede coronagolf?

"Met 50 procent van de kennis moeten we 100 procent van de besluiten nemen." Dat waren de woorden van premier Mark Rutte in maart, aan het begin van de eerste coronagolf in Nederland. NOS op 3 duikt in de tweede golf met de vraag: met hoeveel meer wijsheid navigeren we nu eigenlijk?

Bekijk hier hoeveel meer we nu weten - of juist niet. NOS op 3 sprak erover met arts Diederik Gommers en met premier Rutte:

Sinds corona Nederland bereikte, leren we steeds meer over het virus en de bestrijding ervan. Maar met hoeveel procent van de kennis we inmiddels de beslissingen nemen, dat durft premier Rutte niet te zeggen. Hij houdt het bij: "We weten nu echt wel meer."

Vooral over waar het virus is. Door bijvoorbeeld een landelijk dashboard met cijfers, metingen van het rioolwater op verschillende plekken, het bron- en contactonderzoek van de GGD en het binnenkort opschalen van de testcapaciteit.

De doelstellingen achter de maatregelen veranderden mee met de kennis. Groepsimmuniteit, waar de politiek aan het begin van de eerste golf hoop op vestigde, bleek niet de beste strategie. Het gaat langzaam en onderzoek wijst uit dat mensen ook opnieuw besmet kunnen raken.

Gerichter

Ook de aanpak is veranderd. Tijdens de eerste golf besloot het kabinet tot een 'intelligente lockdown'. Het land kwam grotendeels tot stilstand - en de opmars van het virus ook. Maar dat had grote gevolgen voor bedrijven, mensen en de economie.

Nu is het beleid: geÔnformeerd en gerichter maatregelen nemen. Dat betekent niet dat altijd vaststaat wat de beste optie is. Rutte: "Het virus is vals. Er zijn nog steeds dagen dat het ons blijft verbazen."

Wat helpt, is dat we langzaam bijleren over hoe het virus zich verspreidt. Bijvoorbeeld dat mensen zonder (of met lichte) symptomen ook besmettelijk kunnen zijn. Of dat aerogene verspreiding (door de lucht, bijvoorbeeld door zingen) een rol speelt, al is er discussie over de mate waarin.

Minder sterfte

Door meer kennis kunnen artsen patiŽnten ook beter behandelen dan in de eerste golf, zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Zo weten ze nu welke virusremmers, bloedverdunners en steroÔden helpen in het tegengaan van de ziekte, of het verkorten van het ziekteproces.

Een echt medicijn is er nog niet. Maar de genoemde middelen verkorten wel de ligduur in een ziekenhuis, zegt Gommers. "En het sterftecijfer is gehalveerd." Hij en zijn collega's hebben nu betere apparatuur en meer geschikte ruimtes waar ze patiŽnten kunnen behandelen.

Maar: "Bottleneck blijft het aantal verpleegkundigen." Er zijn sinds maart meer verpleegkundigen getraind, maar voor meer personeel werven en opleiden, was de tijd te kort.

Verdeeldheid

Het grootste verschil tussen de eerste en de tweede golf zijn we misschien zelf, zeggen deskundigen. Ons gedrag is anders dan toen - en onze eensgezindheid ook. Een deel van de mensen is de maatregelen beu, anderen vinden ze niet effectief of proportioneel en voor weer anderen gaan ze niet ver genoeg.

Rutte: "Ik denk dat we ook allemaal ietwat coronamoe zijn. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar zolang er geen medicijn of vaccin is, blijven we tangoŽn met dit macabere virus."

Zorgen bij jongeren

Bij jongeren spelen ook vragen over hoe eerlijk de maatregelen zijn. Hun leven wordt grotendeels stilgezet - denk aan hun studie, bijbaan of uitgaan - terwijl het virus voor henzelf veel minder gevaarlijk is.

Rutte zegt dat hij dat gevoel begrijpt. "Dat is ook hard. Maar het virus is er en het is letterlijk levensgevaarlijk. Jongeren worden minder vaak ziek, al kunnen ze ook ernstig ziek worden, maar we zien in de cijfers dat jongeren echt wel bezig zijn het virus te verspreiden. En dat is heel gevaarlijk."

De premier zegt dat hij nu daarom waar het kan het gesprek aangaat met jongeren. Zijn boodschap? "Als jullie nu verstandig doen, voorkomen we dat het virus verder gaat wandelen door generaties. En dan kan er straks weer meer."

Europese actie tegen uitbuiting brengt meer dan 700 slachtoffers in beeld

Bij een grote Europese actie tegen arbeidsuitbuiting en mensensmokkel zijn meer dan 700 mogelijke slachtoffers in beeld gekomen. Nederland leidde de actie van Europol, die plaatsvond in de week van 14 september.

Negentien landen deden mee aan de actie, die zich richtte op sectoren waar arbeidsuitbuiting vaker een rol speelt. Belangrijke aandacht was er voor Vietnamese slachtoffers van uitbuiting in nagelsalons.

Er zijn meer dan 600 aanvullende onderzoeken gestart. Zo'n 200 mensen worden verdacht van uitbuiting of betrokkenheid bij mensensmokkel.

NOS op 3 dook eerder in het schaduwrandje van budgetnagels:

Ook 11 nagelsalons in Zuid Limburg en Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij zijn tot nu toe zeven (mogelijke) overtredingen vastgesteld en een onbekend aantal onderzoeken gestart.

De Inspectie SZW trof in Amsterdam ook een vrouw aan die illegaal was en in de kelder van de nagelstudio sliep. De vrouw had geen tewerkstellingsvergunning. In de kelder stond een bed en er lagen wat persoonlijke spullen, zoals kleding, medicijnen en foto's. De vrouw probeerde zich te legitimeren met een paspoortkopie van een lookalike.

Vrouw in kelder salon

Op dit moment wordt nog onderzocht of de nagelzaak waar zij werkte ook andere regels overtrad, zoals die tegen te lange werktijden en onderbetaling. De werkgever heeft wel meteen boetes gekregen voor ongezonde werkomstandigheden en het onveilig opslaan van gevaarlijke stoffen.

Tegelijkertijd met deze actie leidde Frankrijk invallen in nog zes landen, met name in de agrarische sector. Daarbij zijn met name wijngaarden geÔnspecteerd, waar volgens Europol vaak ongeschoolde immigranten te werk worden gesteld.

Kunnen we de klimaatdoelen alleen halen met kernenergie?

Kernenergie staat weer eens op de agenda. En de verdeeldheid erover ook. Eind september kwam er een nieuw rapport boven op de stapel met andere rapporten over de voor- en nadelen van de omstreden energiebron. Op dat rapport kwam meteen weer kritiek.

Volgens de VVD moeten er drie tot tien nieuwe kerncentrales in Nederland worden gebouwd en moet de overheid hier stevig in investeren. Dat zou dť manier zijn om de afgesproken CO2-reductie te halen, want volgens de partij lukt dat niet met alleen wind- en zonne-energie.

Andere partijen, zoals GroenLinks en D66, zijn het daar niet mee eens. Ze vinden dat het kernenergiestandpunt afleidt van het oplossen van de klimaatproblemen. Daarnaast zou er allang een kerncentrale gebouwd kunnen worden - er zijn drie plekken voor aangewezen in Nederland - maar er is geen commerciŽle partij die zich hieraan waagt.

Wat zijn nou precies de voors en tegens als het gaat om kernenergie? NOS op 3 zet het op een rij in deze video.

Home | Contact