TV via Internet

Kijk gratis Nederlandse televisie programma's via het internet!

Kijktips Nederland 2

Wat is er op dit moment op Nederland 2? Nederland2 is toch meer de amusementszender van de publieke omroep. De TROS, de AVRO en BNN zie je hier vaak op. En wat zijn de leuke kijktips voor vanmiddag en vanavond op Nederland 2? Bekijk hieronder het overzicht!

Top 5 actuele programma's

Ophokplicht pluimvee vanwege nieuwe vogelgriep

Er komt een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Minister Schouten neemt die maatregel naar aanleiding van de recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen, bij Utrecht. Bij twee van de dieren is vogelgriep aangetroffen van de variant H5N8. Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest.

Het virus komt waarschijnlijk uit Rusland en is door trekvogels naar Nederland gebracht. Volgens de 'deskundigengroep dierziekten' is er een groot risico dat het virus op pluimveebedrijven opduikt via wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop hebben namelijk een grotere kans om vogelgriep 'in te slepen'.

Niet in de stal

Schouten neemt naast de ophokplicht nog een andere maatregel: eendenfokkerijen worden verplicht in de stal gebruikt strooisel zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels. Ook mag materiaal van het erf niet in de stal terechtkomen.

De ophokplicht gaat om middernacht in. Schouten roept mensen op de vondst van dode wilde vogels te melden bij de instanties.

Veiligheidsregio Twente wil totale lockdown

De Veiligheidsregio Twente wil verdere aanscherping van de coronamaatregelen. De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen pleit namens de veiligheidsregio voor een 'totale lockdown' omdat de coronacijfers in Twente hard oplopen: één op de vijf tests heeft daar een positieve uitslag.

Gisteravond werd de coronasituatie verder aangescherpt, die is nu 'zeer ernstig'. "We zien een explosieve toename van het aantal besmettingen in de veiligheidsregio", zegt Arjen Gerritsen tegen RTV Oost. Zowel de GGD als de veiligheidsregio vreest dat de cijfers de komende dagen verder oplopen door een vertraging in het coronadashboard waar alle cijfers worden bijgehouden.

"We zouden de Twentenaren een rad voor de ogen draaien als we zouden zeggen dat over twee weken alles weer anders wordt", zegt Gerritsen. "Deskundigen zeggen dat het over twee weken echt niet anders gaat worden. Sterker nog: het zal alleen maar erger worden."

Strengere maatregelen

Het kabinet stelde vorige week een 'gedeeltelijke lockdown' in. De veiligheidsregio Twente is dan ook afhankelijk van Den Haag voor eventuele aanscherping van de coronamaatregelen in Twente. "Maar we pleiten in het wekelijke veiligheidsberaad wel voor strengere maatregelen. En we zijn niet de enige veiligheidsregio", zegt Gerritsen daarover.

Met een 'totale lockdown' doelt Gerritsen op alle maatregelen die tijdens de eerste coronagolf werden genomen, waaronder de sluiting van de scholen en het afblazen van alle sport.

"Als we met elkaar willen voorkomen dat de ziekenhuizen vollopen, dat we verpleeghuizen moeten sluiten, dat we onze familie niet meer kunnen bezoeken, dan moeten we nu echt stappen gaan nemen", zegt Gerritsen. "In de ogen van de veiligheidsregio gaan we er met de huidige 'strengheid' van de maatregelen niet komen."

'Stille decembermaand'

Volgens de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is het nog druk op de weg. Hij verbaast zich daarover. "We zien dat er nog een heleboel zaken mogelijk zijn, dat het sociale en economische leven nog steeds heel mobiel is. Dat is niet goed. Dat betekent dus eigenlijk dat het onontkoombaar is om vanuit Twente in een totale lockdown te komen."

Gerritsen spreekt over sombere vooruitzichten. "We hebben vanochtend vooruit gekeken naar de feestmaand december. Dat zou weleens een hele stille maand kunnen worden. Dat is vreselijk, daar baalt iedereen van, maar dat zou weleens heel erg noodzakelijk kunnen zijn."

Vijf Limburgse agenten nu definitief weg vanwege wangedrag

In Noord-Limburg zijn vijf agenten definitief ontslagen vanwege wangedrag. In juni was al duidelijk dat de agenten zouden worden ontslagen, maar vandaag kregen ze het definitieve besluit te horen, aldus de politie. De agenten werkten bij de basiseenheid in Horst/Peel en Maas (Noord-Limburg).

Er liep vanaf vorig jaar april een disciplinair onderzoek naar elf medewerkers. Dat is afgelopen juni afgerond, schrijft 1Limburg. De agenten die zijn ontslagen wordt ernstig plichtsverzuim verweten. Volgens de politie blijkt dit uit WhatsApp-berichten en informatie in de politiesystemen die tijdens het disciplinair onderzoek zijn bekeken.

"Het gaat om gedragingen die niet door de beugel kunnen. Pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim, misbruik van bevoegdheden. De medewerkers hebben zich individueel aan één of meerdere gedragingen schuldig gemaakt", schrijft de politie. Het wangedrag had volgens de onderzoekers een grote impact op het team.

Onacceptabel

Zes andere agenten zijn gestraft met degradatie, overplaatsing of het inleveren van salaris en verloven. "Dit soort gedragingen zijn onacceptabel en dat is ook de reden waarom we zo stevig optreden", zegt waarnemend politiechef Godthelp-Teunissen.

De Rijksrecherche stelt in opdracht van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek in naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Eerder maakte de politie al bekend dat de Rijksrecherche zo'n 1300 dossiers van de politie Horst onderzocht op mogelijke strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschrifte. Het gaat daarbij om dossiers waarbij de op non-actief gezette agenten tussen 2015 en 2019 betrokken waren.

Avondklok Frankrijk sterk uitgebreid, treft nu 46 miljoen mensen

In Frankrijk wordt de avondklok die al in negen steden gold uitgebreid naar 38 departementen. De maatregel gaat in de nacht van morgen op zaterdag om middernacht in.

Door de uitbreiding mogen 46 miljoen Fransen tussen 21.00 uur tot 06.00 uur niet meer de straat op, met uitzondering van noodgevallen. Frankrijk telt 67 miljoen inwoners.

November wordt zwaar

Premier Castex zei dat de maatregel nodig is omdat het coronavirus zich snel verspreidt. Hij waarschuwde dat november "zwaar" wordt en dat het aantal doden gaat oplopen.

Het reproductiegetal is nu 1,35. Dat betekent dat 100 besmette personen 135 anderen besmetten. "De nieuwe gevallen van vandaag zijn de ziekenhuispatiënten van morgen en helaas in sommige gevallen de doden van overmorgen", zei Castex. Het virus is bijna 34.000 Fransen al fataal geworden.

Boete

Vorige week kondigde president Macron voor een periode van vier weken een avondklok af voor Parijs en acht andere steden. Wie zonder goede reden op straat gaat, krijgt een boete van 135 euro, zei hij. Er zijn al bijna 500 boetes uitgedeeld.

Snowden krijgt van Rusland permanente verblijfsstatus

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden (37) krijgt in Rusland een permanente verblijfsvergunning. Zijn advocaat zegt in Russische media, waaronder persbureau Tass, dat het al eerder had moeten gebeuren, maar dat het door de coronacrisis wat langer heeft geduurd.

Snowden wordt in de Verenigde Staten gezocht voor spionage. Hij was medewerker en systeembeheerder bij de inlichtingendiensten CIA en NSA. Hij lekte in 2013 een grote hoeveelheid informatie. Daaruit bleek dat de NSA op uitgebreide schaal telefoon- en internetgegevens verzamelde, onder meer van buitenlandse leiders.

Geen Russisch staatsburger

Kort daarna werd in de VS een arrestatiebevel tegen Snowden uitgevaardigd. Hij vluchtte het land uit en woont al enkele jaren in Rusland, waar hij in 2014 een verblijfsvergunning kreeg.

Die verblijfsvergunning werd in 2017 verlengd en is nu omgezet in een permanente verblijfsstatus, waarmee Snowden het Russisch staatsburgerschap zou kunnen aanvragen. Maar dat is niet aan de orde, zegt zijn advocaat.

Waar Snowden in Rusland woont, is niet bekend. Volgens zijn advocaat gaat het goed met hem, heeft hij werk en woont hij bij zijn vrouw.

Schikking met justitie

Justitie in de VS wil Snowden nog altijd laten berechten wegens spionage. Verder werd een deel van de opbrengst opgeëist van zijn boek, Permanent Record, waarin hij het verhaal over zijn onthullingen vertelt.

Volgens Amerikaanse media, waaronder CNN, heeft Snowden een schikking getroffen met justitie. Hij zou ruim vijf miljoen dollar van de opbrengst van het boek afstaan.

Home | Contact