TV via Internet

Kijk gratis Nederlandse televisie programma's via het internet!

Kijktips Nederland 2

Wat is er op dit moment op Nederland 2? Nederland2 is toch meer de amusementszender van de publieke omroep. De TROS, de AVRO en BNN zie je hier vaak op. En wat zijn de leuke kijktips voor vanmiddag en vanavond op Nederland 2? Bekijk hieronder het overzicht!

Top 5 actuele programma's

Rekenkamer: meer aandacht nodig voor risico's overheids-algoritmes

De overheid gebruikt op steeds grotere schaal algoritmes, maar daar moet beter toezicht op komen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Ook moet de privacy van burgers beter worden bewaakt en moet de overheid de algoritmes beter in de gaten houden.

Algoritmes worden onder meer gebruikt voor het geautomatiseerd versturen van brieven, maar ook om een inschatting te maken van wie recht heeft op een uitkering. In alle gevallen komt er ook nog een ambtenaar aan te pas.

Voorspellende algoritmes

Eerder concludeerde de NOS al dat de overheid op grote schaal slimme algoritmes inzet. Uit het Rekenkamer-onderzoek blijkt dat ook: zo gebruikt de Belastingdienst algoritmes die voorspellen welke belastingaangiftes mogelijk verdacht zijn.

Hoewel een algoritme nergens eigenhandig bepaalt dat bijvoorbeeld een uitkering moet worden stopgezet, betekent dat niet dat ze risicoloos zijn. Zo is er een kans dat algoritmes onbedoeld discrimineren, schrijft de Rekenkamer.

Critici waarschuwen al langer voor algoritmes die helemaal zelfstandig werken, en beslissingen maken zonder tussenkomst van mensen. Maar dat gebeurt op dit moment alleen bij simpele processen, zoals het versturen van brieven, blijkt uit het onderzoek.

Overheidsbelangen

Volgens de Rekenkamer denkt de overheid te veel aan overheidsbelangen bij de inzet van algoritmes, en nog te weinig aan de belangen van individuele burgers. Niet alleen de privacy komt er soms bekaaid vanaf, ook denken overheden nog te weinig na over bijvoorbeeld de ethiek van algoritmes.

Bij de kinderopvangtoeslagenaffaire lagen algoritmes ook onder een vergrootglas: ze zouden een rol hebben gespeeld bij het eruit pikken van bijvoorbeeld mensen met een dubbele nationaliteit. Voor dat soort risico's zou meer oog moeten zijn.

Een voordeel is volgens de Rekenkamer dat dat kan: de algoritmes die de overheid inzet, zijn te analyseren. Het gaat nergens om een 'black box' die zelfstandig werkt en door niemand wordt begrepen, stelt de Rekenkamer. Critici vreesden daarvoor.

Tweede Kamer: overheid moet private schulden toeslagouders overnemen

De Tweede Kamer wil dat de overheid de private schulden overneemt van de gedupeerden van de toeslagenaffaire, als de betrokken private partijen zelf niet bereid zijn die schulden kwijt te schelden. Een motie daarover van de PVV is aangenomen. Met private schulden wordt bedoeld alle openstaande bedragen die ouders hebben staan bij bedrijven of andere niet-overheidsorganisaties.

Eerder besloot het kabinet dat de gedupeerden hun schulden bij overheidsinstanties niet meer hoeven te betalen. Daarmee wordt voorkomen dat de ouders, die allemaal ten minste 30.000 euro krijgen van het kabinet, een groot deel van dat bedrag weer moeten inleveren bij schuldeisers.

Ook publieke instellingen als het CAK, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de gemeenten doen mee aan de kwijtschelding. Staatssecretaris Van Huffelen riep private schuldeisers, zoals banken, energiebedrijven en woningcorporaties, op hetzelfde te doen. Omdat ze daarover nog met hen in gesprek is, was zij in het debat over de toeslagenaffaire tegen de PVV-motie.

Vele tientallen miljoenen

Geschat wordt dat de gedupeerde ouders bij elkaar vele tientallen miljoenen euro's aan schulden bij de overheid hebben openstaan. Om hoeveel geld het gaat bij schulden in de private sector is onbekend. De Tweede Kamer wil ook dat negatieve BKR-registraties over de schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk worden verwijderd.

Een ander voor de gedupeerden belangrijk besluit van de Kamer is dat de schaderegeling ook gaat gelden voor de partners, ex-partners en de kinderen van de gedupeerden. Tot nog toe stonden de regelingen alleen open voor de personen die als aanvrager van de kinderopvangtoeslag staan geregistreerd.

Parlementaire enquête

Ook komen er twee externe onderzoeken naar de rechtsbescherming van burgers en het functioneren van de rechtsstaat. Ook de Belastingdienst en verschillende overheidsinstanties worden doorgelicht op discriminerend beleid.

Over een voorstel van de SP om een parlementaire enquête te organiseren wordt later gestemd. De SP vindt zo'n onderzoek nodig omdat volgens de partij nog niet alle informatie naar boven is gekomen tijdens de parlementaire ondervraging van eind vorig jaar. Maar daar zijn nog niet alle partijen van overtuigd en dus past de SP dat voorstel nog aan.

Wel is de hele Kamer het erover eens dat er nog voor de kabinetsformatie een plan moet liggen voor de afschaffing van de kinderopvangtoeslag en de invoering van een vervangende regeling.

Hoe een buurt in Haarlem zich voorbereidt op aangekondigde rellen

Op verschillende plekken zijn ook voor vanavond rellen aangekondigd. Soms komt het tot een treffen, soms blijkt het loos alarm. Maar voor buurtbewoners en ondernemers is zo'n aankondiging flink schrikken.

Zo ook in Haarlem. Aan het Marsmanplein worden ongeregeldheden verwacht. Waarom ze nou juist zijn plein hebben uitgekozen om rotzooi te trappen, weet kapper Robert Galjé niet. Zijn zaak, die overigens vanwege de coronamaatregelen gesloten is, heeft hij zoveel mogelijk leeggehaald. "Het enige dat ik kan bedenken is dat ze dit plein kiezen vanwege de luifels aan de panden. Er is genoeg materiaal om rotzooi mee te trappen", zegt Galjé.

Ook visboer Dennis Jonk zet zich schrap. "Het is een rare wereld. En een raar jaar", verzucht hij. "Ik woon hier niet in de buurt, dus ik hoop maar dat morgen alles nog staat. Er zijn wat vaste klanten die vanavond voor me een oogje in het zeil houden en die me bellen", zegt Jonk. "Maar het zal een onrustige avond worden."

'Wanneer zijn wij aan de beurt?'

Voor de ondernemersvereniging is het een drukke dag. Volgens woordvoerder Han Bouwens zitten er zo'n 35 winkels aan het plein. "Vanochtend had ik al een voorgevoel: wanneer zijn wij aan de beurt? Ik heb veel berichten doorgestuurd gekregen van jongelui die het horen via hun kanalen en mij dan waarschuwen", zegt Bouwens die zelf franchiseondernemer is van de grootste supermarkt aan het plein.

De voorbereidingen zijn in volle gang om het geweld zo veel mogelijk tegen te gaan. "Er is overleg met politie, met andere winkeliers, met de verzekeraar. Zo werd er gediscussieerd over het dichttimmeren van meerdere glazen puien, of juist niet. Hout is namelijk brandgevaarlijk. Bouwens: "Na overleg met de verzekeraar hebben we besloten om niets dicht te timmeren. Bij beide supermarkten aan het plein is het hele schap spiritus en het schap aanmaakblokjes uitverkocht, vandaar."

Om de veiligheid van zijn winkel en het personeel te waarborgen, heeft de supermarkteigenaar de hulp van beveiligers ingeroepen. "Ik heb sowieso drie horecabeveiligers, drie grote portiers ingehuurd. Die staan hier zo lang als nodig is. Normaal gesproken ben ik tot 20.45 uur open, maar als ik eerder dicht moet, dan doen we dat. Ik blijf hoe dan ook, als een kaptein op het schip, in de winkel."

Voetbaltraining afgelast

Niet alleen ondernemers, ook het kinderdagverblijf aan het plein neemt maatregelen. De kinderen moeten vandaag iets eerder opgehaald worden, laat eigenaar Jaqcueline Kuipers weten. Verder wil ze liever niet reageren.

Voetbaltrainingen van een nabijgelegen voetbalclub gaan vanavond niet door, uit voorzorg. Op de Facebooksite van vereniging Onze Gezellen staat: "Er zijn aan het eind van deze middag rellen aangekondigd in de buurt. Koffiedrinken, noemen deze figuren dat. Te triest voor woorden. Maar de politie is goed voorbereid en zit er bovenop. Maar toch is het advies de trainingen vandaag niet door te laten gaan. Je weet het nooit. Safety first."

Hans Rutte is de voorzitter van de voetbalvereniging en woont zelf ook in de buurt. "Het is te gek voor woorden. We zagen het eerst in andere steden, dat ze de boel kort en klein slaan onder het mom van 'we hebben last van corona'."

De voetbalclub ligt in de buurt van het plein. "Als kinderen naar het sportveld fietsen, dan moeten ze veelal langs het plein. Als vereniging wil je dat risico niet lopen. Ook al is het helemaal tegen mijn gevoel in, om aan dit soort raddraaiers toe te geven en de training niet door te laten gaan."

Politieinzet

Eigenaar Dennis Jonk van de vishandel heeft wel gehoord dat er politie op de been zal zijn, maar vindt de communicatie hierover nog onduidelijk. "Ik heb hier nog niet één politieagent zien lopen vandaag."

De politie laat weten nooit uitspraken te doen over specifieke inzet van manschappen. Wel zegt een woordvoerder dat de situatie bij hen bekend is. "Wij monitoren oproepen op sociale media en krijgen veel tips binnen. We houden dat scherp in de gaten en zijn goed voorbereid."

Ook de gemeente laat weten via een woordvoerder dat ze alert zijn op mogelijke ongeregeldheden. "We zitten er bovenop."

Door 'versnippering' zijn verpleeghuizen weken of maanden bezig met vaccineren

De meneer in de eerste kamer op de gang van zorgcentrum krijgt donderdag een prik, zijn buurvrouw ernaast nog niet. Verderop in het verpleeghuis Ter Eyck in Heerlen is een meneer ook donderdag aan de beurt, maar zijn vrouw (met wie hij samenwoont) moet wachten.

Zoals hierboven staat beschreven gaat het vaccineren van verpleeghuisbewoners in de praktijk. Het prikken gebeurt niet per locatie, maar per risicogroep. Het betekent dat in veel van de ongeveer 2500 Nederlandse verpleeghuizen vijf rondes nodig kunnen zijn, om alle bewoners een eerste prik te geven.

Door die werkwijze duurt het vaccineren van de tienduizenden kwetsbare oudere bewoners zeker een aantal weken, misschien wel maanden.

"We zijn natuurlijk blij dat we kunnen vaccineren, maar minder blij dat het moet gebeuren in vijf of zes rondes", zegt bestuurder Trudie Severens van zorgorganisatie Sevagram, een koepel met 22 verpleeghuizen in Zuid-Limburg. Ter Eyck hoort daar ook bij. "Dit beleid zorgt voor veel onrust bij bewoners en familie."

'Fijnmazig vaccineren'

Het vaccineren per doelgroep in plaats van per verpleeghuis betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor het vragen om toestemming per bewoner, bestellen van vaccins, de logistiek, beveiliging, opslag en de toediening van vaccins bij verschillende partijen liggen.

'Fijnmazig vaccineren' wordt deze aanpak genoemd door het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en de koepelorganisaties voor ouderen en huisartsen.

In Ter Eyck noemen ze het versnippering. De zorgorganisatie heeft zoals ze zelf zeggen een 'militaire operatie' moeten voorbereiden om slechts de helft van de bewoners te kunnen vaccineren.

"Na anderhalve week voorbereiding duurt het prikken van 853 mensen donderdag maar zo'n 3 a 4 uur. De andere helft van de bewoners hadden we dus makkelijk daar achteraan kunnen doen, maar dat mag niet want die vallen onder de huisarts", zegt Esther Cromheecke, de projectleider vaccinatie en Directeur bij Sevagram.

Wie is verantwoordelijk?

De reden voor deze tijdrovende aanpak draait om de vraag wie verantwoordelijk is voor het medisch dossier van de verpleeghuisbewoner. Is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk? Dan regelt het verpleeghuis alles en volgt de prik ergens in de komende weken.

Maar is de huisarts verantwoordelijk voor het dossier? Dan prikt de huisarts per kleinschalige woonvorm of per leeftijdsgroep. In dat laatste geval komen de 90-plussers eerst, daarna de 85-plussers, daarna de 80-plussers, daarna de 70-plussers en daarna iedereen die jonger is. De exacte momenten, wanneer die groepen worden geprikt, zijn nog niet bekend.

Postbode

Vaccinatieplanner Esther Cromheecke weet hoe het beter kan, ze is oud-militair. "Toen we hoorden dat we mochten vaccineren, dachten we dat er een busje kwam en we iedereen gingen prikken, maar zo werkte het niet. Terwijl dat veel makkelijker was geweest, en ook sneller."

Ook onder huisartsen is kritiek op het vaccineren per doelgroep. Huisarts Geert-Jan van Holten in Oss vergelijkt het vaccineren met een postbode die brieven niet rondbrengt op adres, maar op alfabet. Hij deelde op Twitter zijn ervaringen:

Volgens bestuurder Trudie Severens zijn er verschillende nadelige effecten van de huidige aanpak. "We zullen nu in onze huizen nog maanden de beschermingsmaatregelen moeten aanhouden, je kan niet iets afschalen zolang een deel van de mensen nog niet is gevaccineerd. Bovendien heb je met al die prikmomenten extra bewegingen in de huizen, dat wil je eigenlijk niet."

'Liever even wachten'

In het verpleeghuis Ter Eyck is met de eerste prik van vandaag bij een 90-plusser bij de GGD de complexiteit nog verder toegenomen. Bewoners van verpleeghuizen die mobiel zijn kunnen er nu voor kiezen om ook naar GGD te gaan voor een prik.

"Het probleem is dan weer dat wij locaties hebben waar we door corona-uitbraken eigenlijk niemand van de afdeling willen hebben. We vragen daarom mensen om liever even te wachten op de huisarts", zegt Severens. "Hoe lang ze nog moeten wachten, kunnen we ze nu alleen niet vertellen".

De Jonge: duizenden GGD'ers kunnen bij privégegevens

Vele duizenden medewerkers van de GGD hebben toegang tot de privégegevens van mensen die getest worden op corona, zei minister De Jonge in het Vragenuur. Het gaat om zo'n 8000 mensen bij het bron- en contactonderzoek en een paar duizend mensen die in callcenters de afspraken inplannen. Desalniettemin is het systeem volgens hem veilig genoeg.

De minister van Volksgezondheid complimenteerde RTL-journalist Daniël Verlaan, die boven tafel kreeg dat de gegevens van tienduizenden mensen op internet werden aangeboden. De data bevatten onder meer namen, adressen en burgerservicenummers.

Door het onderzoek van RTL kon de GGD aangifte doen en zijn er inmiddels twee medewerkers van een GGD-callcenter opgepakt. Ook is de controle op de medewerkers verder aangescherpt, zei De Jonge.

Medische dossiers

Volgens hem is het systeem "echt veilig". Al was het maar omdat elke sollicitant bij de GGD een Verklaring Omtrent Gedrag moet inleveren en een geheimhoudingsplicht moet ondertekenen. Ook krijgen nieuwe medewerkers trainingen in het omgaan met gevoelige informatie. Hij wijst erop dat er in de zorg 1,3 miljoen mensen zijn die dagelijks in medische dossiers kunnen kijken.

Dat er dan toch "rotte appels" tussen zitten is naar zijn idee niet te voorkomen. "Iemand die echt kwaad in de zin heeft, daar is geen kruid tegen gewassen", zei hij. "Het gaat hier over mensen die doelbewust een criminele daad hebben gepleegd."

Home | Contact